Uw zorg, onze zorg!

Peter van der Schee

Na bij de marine als ziekenverpleger te hebben gediend, heb ik 18 jaar bij de politie gewerkt als agent, lid van de mobiele eenheid, rechercheur en digitaal rechercheur. In 2010 ben ik als zelfstandige begonnen met Digirec Datarecovery.
Ik heb die periode ook altijd vrijwilligerswerk gedaan in de zorg. Hierbij heb ik mensen met een handicap begeleid op vakantieweken en heb ik jarenlang gezwommen met mensen met een beperking.

Binnen mijn werk als zelfstandige, miste ik het het werken met mensen. In 2018 besloot ik om mijn passie voor de zorg te volgen. Ik ben de opleiding Maatschappelijke Zorg Specifieke Doelgroepen gaan volgen en daarnaast gaan werken in de zorg. Hierbij heb ik gewerkt op woongroepen van de JP van den Bentstichting en van Zozijn. Bij de JP van den Bentstichting werkte ik met mensen met LVB in combinatie met stoornis in het autistisch spectrum. Hier heb ik ervaring opgedaan met de Geef me de Vijf methode.
Bij Zozijn werk ik op een groep met een ernstig verstandelijke beperking, voornamelijk in combinatie met gedragsproblematiek. Het betreft hier een groep met een combinatie van Intensieve zorg en intensieve begeleiding.

Naast mijn “vaste” werkzaamheden wil ik graag nog wat uren als zelfstandig begeleider werken. Bij voorkeur in de directe omgeving van Wierden. Door op een andere manier te luisteren en kijken, blijkt er vaak een mooi bloempje in de knop te zitten. Een positieve benadering, structuur en duidelijkheid en onvoorwaardelijkheid zijn mijn sterke punten.

 

Zoeken naar de mogelijkheden!

“kan niet” heeft vaak een mooie omweg!

Wie/wat/waar?

Hierboven vindt u een stukje over mij, mijn passie voor de zorg en mijn achtergrond.  Een website is een mooie start, maar alles valt of staat met een echte kennismaking. Ik nodig u dan ook van harte uit om contact op te nemen. Het is belangrijk dat we een klik met elkaar hebben. Het moet goed voelen voor we een samenwerking aan kunnen gaan.

Een vast werkschema is op dit moment niet eenvoudig op te stellen. Wel ben ik erg flexibel in mijn werktijden, waardoor we vast een modus kunnen vinden.

Ik ben woonachtig in Wierden en heb een kantoor op het Bedrijvenpark Twente 305 te Almelo.

Contact

  Informatiebronnen:

  Wil je meer weten over PGB, hoe je eea moet regelen, tarieven en meer nuttige informatie?

  Kijk dan op https://www.pgb.nl

  Op zoek naar een hulpverlener? Dan is de Nationale hulpgids een goede optie.

  https://www.nationalehulpgids.nl/

  Producten speciaal voor mensen met een beperking:

  Senso Care
  Dementiewinkel